Aktuality

Nájdete nás i na facebooku

Image result for fb logo png         Rainbow Club - angličtina pre všetkých

Nahliadnite do aktuálnej galérie fotografií z naších ponúkaných služieb - konverzačné týždne na školách, letná angličtina pre deti MŠ a ZŠ ako i z celoročnej výuky anglického jazyka u nás v klube.

https://www.facebook.com/Rainbow-Club-angli%C4%8Dtina-pre-v%C5%A1etk%C3%BDch-188360631191038/