Angličtina pre školy a firmy

Rainbow club ponúka hodiny anglického jazyka pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl a dospelých. Vyučovanie prebieha v malých skupinkách alebo individuálne. Postaráme sa o klientov všetkých vekových kategórií a rôznych vedomostných úrovní.

Školy


V klube

Pre deti z predškolských zariadení ponúkame vyučovanie v doobedňajších hodinách. Viacej informácii v Angličtina pre deti.

Pre deti školského veku ponúkame doučovanie (podľa preberaného učiva v školách) a vyučovanie (extra slovná zásoba a práca s ňou, dialógy, role-plays) v poobedňajších hodinách. Vyučuje sa v malých skupinách – maximálne 5 žiakov. Skupinky sú tvorené na prvom mieste podľa vedomostnej a na druhom mieste podľa vekovej úrovne. Hodiny prebiehajú hravou formou a podľa potreby je tu možnosť aj individuálnych hodín.

Vyučovanie stredoškolákov a príprava na maturitu môžu byť skupinové alebo individuálne a prebiehajú v neskorších poobedňajších alebo večerných hodinách. Na stretnutiach sa okrem gramatiky a písomného prejavu robia dialógy a role-plays. V neposlednom rade sa preberajú všetky maturitné tematické celky.


Kurzy v školách

Pre školy ponúkame intenzívne týždenné jazykové kurzy, ktoré umožňujú študentom konverzovať v anglickom jazyku na rôzne témy. Kurzy sú pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné odborné školy, učilištia a gymnáziá. Veľkosť skupín je okolo 15 študentov pre jedného lektora. Dĺžka kurzu je jeden týždeň, 30 hodín (menšie úpravy sú možné podľa dohody). Hodiny prebiehajú zábavnou formou. Žiaci sa učia komunikovať na rozličné témy, rozširujú si slovnú zásobu, osvojujú si vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách, utužujú používanie jazykových štruktúr a väzieb.

V tretích a štvrtých ročníkoch stredných škôl sa zameriavame na maturitné témy. Vyučovanie prebieha formou konverzácie, dialógov a role-plays.

V týždni sa zameriavame na hovorený prejav. Konverzácie hrajú dôležitú úlohu . Konverzačné kurzy sú na vysokej úrovni a sú vyučované anglickým lektorom (native speaker) s dlhoročnou praxou a požadovanými kvalifikáciami (TEFL, Business english).

Študenti nadobudnú sebaistotu rozprávať plynule a bez strachu. Na konci kurzu obdrží každý účastník certifikát.

Firmy

Ponúkame vyučovanie anglického jazyka vo firmách. Dĺžka a podmienky kurzu podľa dohody.